Portfolio

Op zoek naar een tekstschrijver of communicatieadviseur die graag ook de handen uit de mouwen steekt? Bel 06 2424 4912 of mail info@beervisser.nl. Ik kom graag vrijblijvend langs om kennis te maken!

Een greep uit mijn opdrachten:

 

P-Direkt is de salaris- en personeelsadministratie van de Rijksoverheid. Ik coördineerde en verzorgde het Jaarverslag 2021. Eerder verving ik hier de teamleider Corporate Communicatie, en was verantwoordelijk voor de communicatie rondom de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het Individueel Keuzebudget (IKB). Voor dit laatste project produceerde ik enkele communicatiemiddelen, waaronder de brochure IKB en een infographic, die rijksbreed werden ingezet.
Ook verzorgde ik de serie De Kernwaarden van P-Direkt.

 

Voor de provincie Utrecht schreef ik een communicatieplan voor een programma waarbinnen de ICT-infrastructuur wordt vernieuwd. Ik voerde dit plan uit en ontwikkelde diverse communicatiemiddelen (waaronder een digitale nieuwsbrief en een infographic). Daarnaast was ik mede-organisator van de Cyber Security Week die meer bewustzijn moest creëren met betrekking tot informatieveiligheid.

 

Het Platform EOA van Leidschendam-Voorburg is een actief netwerk met bestuurders en medewerkers van de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg. Samen werken zij aan de ontwikkeling van een gezonde economie in de gemeente. Ik kreeg de opdracht dit platform vindbaar en zichtbaarder te maken, en een communicatiestrategie uit te werken waarbij meer interactie met de achterban mogelijk wordt. Ik ontwikkelde het  logo (zie hiernaast) met een pay off, richtte een website en een LinkedIn-pagina in, en verzorgde de communicatie rondom alle activiteiten van dit platform.

 

Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ik was er verantwoordelijk voor de interne communicatie rondom een organisatiebreed ICT-project. Daarnaast verving ik de hoofdredacteur van het personeelsblad. Lees hier een katern uit het personeelsblad waarin aspecten van mijn verschillende opdrachten samenkwamen: de inzet van ambassadeurs bij de interne communicatie over de gevolgen van het ICT-project (digitaal werken), het ontwikkelen van een fotostrip in samenwerking met de medewerkers, het schrijven van teksten, en natuurlijk het coördineren van de totstandkoming van het personeelsblad.

 

ANNA Vastgoed & Cultuur is een vastgoedbeheerder die tijdelijk leegstaande panden beheert, en deze beschikbaar stelt aan de culturele sector en de creatieve industrie. Ik was nauw betrokken bij de totstandkoming van het beleid en de communicatie met de vastgoedpartijen, en verantwoordelijk voor de publiciteit van de culturele evenementen in door ANNA beheerde locaties. Daarnaast schreef ik regelmatig teksten voor de diverse communicatiemiddelen.

 

Bekijk hier mijn grafisch werk.